ชีวิตสไตล์มหิดล
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 

0
หน้าแรก
0
แนะนำศาลายา
0
ต้นไม้สัญลักษณ์
0
สถานที่พักอาศัย
0
ชีวิตนักศึกษา
0
อาหารการกิน
0
บริการและสวัสดิการ
0
เครื่องแบบนักศึกษา
0
ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมนักศึกษา

ดอกกันภัยมหิดล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
ต้นกันภัยมหิดล

กันภัยมหิดล.

"กันภัยมหิดล" เป็นต้นไม้ที่ได้รับเลือกให้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ามกลางความแปลกใจของหลาย ๆ คน เพราะเป็น "ไม้เถา" ซึ่งมีที่มาจากวันครบรอบ 30 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการประกวดต้นไม้สัญลักษณ์ ด้วยความเป็นที่ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลยังไม่มีต้นไม้สัญลักษณ์ที่เป็นทางการ แต่เดิมชาวมหิดลใช้ต้นศรีตรังเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเหตุผลกันเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาว่า เนื่องจากมีการปลูกต้นศรีตรังในคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อเริ่มก่อตั้งคณะ และคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่เก่าแก่ที่สุดในมหาวิทยาลัยมหิดลจนกระทรั่งเกิดเพลง "ศรีตรัง" ซึ่งเป็นเพราะประจำมหาวิทยาลัย แต่ไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าต้นศรีตรังเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ ต่อมา ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข ท่านอดีตคณบดีท่านแรก และผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ได้ย้ายไปเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้นำต้นศรีตรังไปปลูกที่สงขลา และต้นศรีตรังเจริญงอกงามดีในภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงประกาศให้ต้นศรีตรัง เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วยเหตุของเรื่องที่ไม่มีการยืนยันดังกล่าว ทำให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ดำริที่จะหาต้นไม้ต้นใหม่เป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่ซ้ำกับที่อื่น จึงได้ตั้งกฎเกณฑ์การประกวดว่าต้องเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดลในแง่ใดแง่หนึ่ง และไม่ซ้ำกับพรรณไม้สัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศไทย

จากการให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เดิมทีผู้บริหารต้องการเลือกต้นกันภัยมหิดล เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ เพราะมีชื่อดี เป็นสิริมงคล และพบในวิทยาเขตของมหาิวิทยาลัยมหิดลที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่ติดด้วยเหตุว่าเป็นไม้เถาจึงอยากจะหาต้นไม้อื่น และถ้าเป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของมหาวิทยาลัย และเป็นสีของวัีนศุกร์ อันเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนกก็จะเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่ง

สุดท้าย มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศว่า มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดถึง 202 คน มีต้นไม้ที่ถูกเสนอชื่อ 123 ต้น และตัดสินให้ "กันภัยมหิดล" เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานพระกรุณาธิคุณทรงมีพระวินิจฉัยชี้ขาด ด้วยเหตุผลว่า เป็นต้นไม้ที่พบในประเทศไทย สามารถปลูกได้ง่าย มีนามเป็นมงคล มีชื่อพ้องกับนามมหาวิทยาลัยและมีลักษณะสวยงาม แม้จะเป็นไม้เถา แต่ก็สามารถจัดแต่งเป็นทรงพุ่มได้หลายแบบ มีอายุยืนหลายปี และเมื่อเถาแห้งไป ก็สมารถงอกงามขึ้นได้ใหม่ ซึ่งความเป็นไม้เถานี้สื่อความหมายถึงความก้าวหน้า และความสามารถในการปรับตัวให้พัฒนาไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างดี .

 
 
www.orsa.mahidol.ac.th