ขั้นตอนการจองและการชำระเงินค่าธรรมเนียมบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา) นักศึกษาชั้นปี 2 ขึ้นไป