Mahidol Volunteer ขอเชิญชวนอาสาสมัครทุกท่าน ร่วมสมัครเป็นสมาชิก "จิตอาสามหิดล"

 

 

Mahidol Volunteer ขอเชิญชวนอาสาสมัครทุกท่านร่วมสมัครเป็นสมาชิก "จิตอาสามหิดล" เพื่อรับรหัส Mahidol Volunteer
และร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อรับเสื้อยืด "Mahidol Volunteer" สมัครได้ที่ https://www.mahidol.ac.th/volunteer/register/

กติกาการรับเสื้อ Mahidol Volunteer

1. สมัครเป็นสมาชิก Mahidol Volunteer พร้อมรับรหัส Volunteer ตามลิ่้ง https://www.mahidol.ac.th/volunteer/register/

2. เข้าร่วมกิจกรรมอาสา 3 กิจกรรม
- กิจกรรมของ Mahidol Volunteer 1 กิจกรรม
- กิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 2 กิจกรรม
3. โพสต์ภาพกิจกรรมบอกเล่าความประทับใจ ทั้ง 3 กิจกรรม ผ่าน Facebook ของตัวเอง ตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติด 
#MahidolVolunteer #จิตอาสามหิดล

4. เมื่อครบแล้วนำรหัส Vounteer มารับยืนยันรับเสื้อ Mahidol Volunteer ได้เลย ที่กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศุนย์การเรียนรู้มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร.0-2849-4657, 0-2849-4214

5. รับเสื้อ Mahidol Volunteer เป็นที่ระลึก เฉพาะอาสาสมัคร 300 ท่านแรกเท่านั้น!!!

#จิตอาสามหิดล#JitArsaMahidol#MahidolVolunteer