การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนานักศึกษา ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 


การบรรยายพิเศษ เรื่อง   บทบาทมหาวิทยาลัยต่อการพัฒนานักศึกษา ยุคไทยแลนด์ 4.0

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

>>Click<<