เปิดรับเรื่องร้องเรียน จากกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560