การผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

แนวปฏิบัติ "นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร"

แนวทางการตรวจร่างกายของทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร 1

- โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร 2

- เอกสารสำคัญสำหรับ "ทหาร" ที่ "ชายไทย" ทุกท่านต้องรู้!!!

- คำแนะนำการยกเว้นหรือผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

- คำแนะนำการติดต่อราชการ สำนักงานสัสดีกรุงเทพฯ/จังหวัด หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ

- หน้าที่และสิทธิที่ควรทราบในวันตรวจเลือกทหาร

- สิทธิประโยชน์ทหารกองประจำการ

- แบบคำร้อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (เกณฑ์ทหาร)

***********************************************************************************************************