พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัทบางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัทบางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร ท่านอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ คณะผู้บริหารกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติรับมอบทุนการศึกษา จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด ( โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ โรงพยาบาลการุญเวช) ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รหัส 2515 รุ่นที่ 83 เพื่อนำทุนดังกล่าวไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
 • 04

  04

 • 03

  03

 • 02

  02

 • 01

  01

 • 05

  05

 • 06

  06

 • 07

  07

Album info

Available RSS feeds

Popular tags