กิจกรรมรักน้อง "จิตอาสามหิดล : Mahidol Volunteer"

กิจกรรมได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ลานราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมทำดอกไม้จันทร์ กิจกรรมพับถุงยา กิจกรรมทาสีเลนจักรยาน และกิจกรรมทำความสะอาดร่องระบายน้ำ
 • M 05

  M 05

 • M 03

  M 03

 • M 01

  M 01

 • M 04

  M 04

 • M 02

  M 02

 • M 06

  M 06

 • M 08

  M 08

 • M 09

  M 09

 • M 07

  M 07

Album info

Available RSS feeds

Popular tags