ส่วนหัว
 
----  Home Page  ----   =>>  Download  |  Health Unit  |  Dental Unit  |  Counseling Service  |  Adolescent Clinic  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  Language :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ  
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - MU Clinic ตรงประตู 6 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?
  - Health System (Salaya Only)

  Other Link
 Health Services
ส่วนท้าย
Division of Student Affairs Floor 3 Mahidol Learning Center
999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170, THAILAND
Tel : 66 (0) 2849 4501 - 28 Fax : 66 (0) 2849 4510
Website : http://www.orsa.mahidol.ac.th