ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ :  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้ :
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)
ทำเวชระเบียน Online :
- โรงพยาบาลศิริราช - >Click
- โรงพยาบาลรามาธิบดี - >Click
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - >Click
Facebook :
Mahidol Health - >Click


Mahidol Friends ->Click


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
 โครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ "Health me!!!"
 
  โครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการสุขภาพนักศึกษา  
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน :
  - นักเรียน / นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดยส่งผลงานเป็นทีม
  - กำหนดให้ 1 ทีม มีสมาชิกได้ไม่เกิน 8 คน
  - กำหนดให้ 1 ทีมส่งได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
  ระยะเวลาร่วมสนุก :
  - เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 3 เม.ย. 58
  - ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 9 เม.ย. 58 ทาง facebook fanpage โดยพิมพ์คำว่า "MUHealth"
  - ร่วมให้คะแนน Popular Vote กับผลงานที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 -27 เม.ย. 58
  - ร่วมกิจกรรมประกาศผลรางวัลได้วันที่ 29 เม.ย. 58 ติดตามสถานที่ประกาศผลได้จาก facebook fanpageโดยพิมพ์คำว่า "MUHealth"
เนื้อหาที่นำเสนอ :
  - สื่อถึงขั้นตอนการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ
  -  สื่อถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงมีในการรับบริการด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล
  ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ :
  - หลักการโครงการฯ
  - รายละเอียดโครงการฯ
  - แบบฟอร์มใบสมัคร (ยื่นใบสมัครก่อนส่งผลงาน)
เกณฑ์การตัดสิน :
รางวัลทั่วไป
 - เนื้อหา
 - ความคิดสร้างสรรค์
 - เทคนิคและการจัดองค์ประกอบ
 - ความสวยงาน
 - ความสำเร็จโดยรวมของผลงาน

(30 คะแนน) 
(30 คะแนน) 
(20 คะแนน) 
(10 คะแนน) 
(10 คะแนน) 
รางวัล Popular Vote
 - จำนวน 1 Like
 - จำนวน 1 Share

(1 คะแนน) 
(2 คะแนน) 
ส่งผลงานได้ที่ :
  1. ส่งผลงานด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ "งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา" วงเล็บมุมซอง (ประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ "Health me up!!!") ในรูปแบบ CD/DVD
  2. Upload ผลงาน google drive โดยให้ยื่นใบสมัครเพื่อขอพื้นที่ Upload ก่อนที่ thaworn.lao@mahidol.edu
  เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท
  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
  รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท
  รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท
  รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 3,000 บาท

  * ผลงานที่ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรทุกคนในทีม
  ** ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น เว้นแต่ได้ร่วมกับรางวัล Popular Vote
ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage "MUHealth"
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th