ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - MU Clinic ตรงประตู 6 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)

  Link ที่เกี่ยวข้อง
 บริการด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษา
     มหาวิทยาลัยได้จัดบริการด้านสุขภาพให้สำหรับนักศึกษาโดยมีบริการทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ครอบคลุมนักศึกษาทุกวิทยาเขต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

     - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา 10 หน่วย ประกอบด้วย
       * หน่วยให้บริการตรวจรักษา 8 หน่วย
       * หน่วยให้บริการตรวจรักษาอาการบาดเจ็บและให้การปรึกษาด้านกีฬา 1 หน่วย (คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา)
       * หน่วยให้การปรึกษา 1 หน่วย (คลินิกวัยทีน Adolescent Clinic)


     - หน่วยทันตกรรมนักศึกษา 3 หน่วย

     - สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 1 ร้าน (บริการจ่ายยาให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์)
วิทยาเขต หน่วยบริการ
ศาลายา  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาศาลายา
 - คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา
 - คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)
บางกอกน้อย  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 - หน่วยทันตกรรมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พญาไท  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
 - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
 - หน่วยทันตกรรมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 - หน่วยทันตกรรมนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
กาญจนบุรี  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี
นครสวรรค์  - หน่วย
อำนาจเจริญ  - หน่วย

 
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th