ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ :  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้ :
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)
ทำเวชระเบียน Online :
- โรงพยาบาลศิริราช - >Click
- โรงพยาบาลรามาธิบดี - >Click
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - >Click
Facebook :
Mahidol Health - >Click


Mahidol Friends ->Click


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
 เจ็บป่วยต้องทำอย่างไร?
ก่อนเข้ารับบริการให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและดำเนินการดังนี้
1. เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน
2. เข้ารับบริการที่หน่วยสุขภาพนักศึกษาที่ใกล้ที่สุด
3. หน่วยให้บริการเบื้องต้นและประสานส่งต่อกรณีปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

 
พื้นที่ให้บริการของหน่วยสุขภาพนักศึกษา
  - นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตศาลายา รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา :
 - ศาลายา
 - คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา
 - คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)
  - นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตบางกอกน้อย รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา :
 - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบล
  - นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตพญาไท รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา :
 - หน่วยบริการสุขภาพบุคลากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 - คณะวิทยาศาสตร์
 - คณะทันตแพทยศาสตร์
 - โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
  - นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตกาญจนบุรี รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา :
 - วิทยาเขตกาญจนบุรี
  - นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตนครสวรรค์ รับบริการได้ที่ :
 - อาคารวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ หรือ ห้องพักอาจารย์พยาบาล ชั้น 1 อาคาร 1
  - นักศึกษาที่อยู่วิทยาเขตอำนาจเจริญ รับบริการได้ที่ :
 - ห้องพยาบาล ชั้น 3 อาคารเรียนรรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th