ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ :  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้ :
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)
ทำเวชระเบียน Online :
- โรงพยาบาลศิริราช - >Click
- โรงพยาบาลรามาธิบดี - >Click
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก - >Click
Facebook :
Mahidol Health - >Click


Mahidol Friends ->Click


  Link ที่เกี่ยวข้อง :
 บริการด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษา
       นักศึกษาชั้นปีที่ 1 อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากนักเรียนสู่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรมีการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาปลายทางและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการปรับตัว การแบ่งเวลา การดูแลตนเองเบื้องต้น และทราบทิศทางอนาคตการเรียนในสาขาวิชาชีพของตนเอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นตามรายละเอียดสถานที่และเวลาดังนี้ (คลิกดูรายละเอียด)

 
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th