ส่วนหัว
 
----  หน้าแรก  ----   =>>  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  หน่วยสุขภาพ  |  หน่วยทันตกรรม  |  บริการให้การปรึกษา  |  คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)  |  บริการด้านเงินสงเคราะห์นักศึกษา  ภาษา :  |  
เมนู
    กิจกรรมน่าสนใจ  
  - สร้างสรรค์คลิปวิดีโอการรับบริการด้านสุขภาพ 
  - อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาปลายทาง 

  นักศึกษาควรรู้
  - เจ็บป่วย ไม่สบาย ทำยังไง?
  - อยากทำฟัน ต้องทำอย่างไร?
  - สิทธิการรักษาพยาบาล คืออะไร?
  - MU Clinic ตรงประตู 6 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่?
  - ระบบการดูแลสุขภาพนักศึกษา (วิทยาเขตศาลายา)

  Link ที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยบริการlสุขภาพนักศึกษา
        มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้นชื่อว่าเป็น  Healthy  University  เรื่องสุขภาพจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญระดับต้น ๆ ที่ไม่ควรละเลย  มหาวิทยาลัยจึงจัดหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักศึกษา  โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาจะกระจายอยู่ตามวิทยาเขตต่างๆ ที่ครอบคลุมนักศึกษา รวมไปถึงการให้การปรึกษาปัญหาสำหรับนักศึกษา  ซึ่งมีสถานที่ตั้งและเวลาให้บริการดังนี้
วิทยาเขต สถานที่ตั้ง ช่องทางติดต่อ เวลาทำการ พบแพทย์
ศาลายา
  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา ศาลายา


  - คลินิกวิทยาศาสตร์การกีฬา


  - คลินิกวัยทีน (Adolescent Clinic)

ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล [ตรงข้ามโรงอาหาร] ศาลายา

+66 2849 4529-30

08.30-16.30

12.00-13.00
15.00-16.00
บางกอกน้อย
  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ห้อง 499 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช

+66 2419 7389, 4031

08.00-16.00

12.00-13.00
พญาไท
  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

  - หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์

ร้านยา คณะเภสัชศาสตร์

ชั้น 2 โซน G อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ชั้น 1 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์


ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

+66 2200 3835


+66 2306 9160


+66 2201 5000 # 5203


+66 2246 1225-31 # 5210


+66 2644 4609

08.00-16.00


08.00-16.00


09.00-16.00


12.00-13.00


08.30-16.30

08.00-16.00


12.00-13.00


12.00-13.00


12.00-13.00


-
กาญจนบุรี ชั้น 1 อาคาร one stop service หอพักนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี +66 3458 5058-76
norngnut.som@mahidol.ac.th
08.30-20.00 (อังคาร)
17.00-19.00
นครสวรรค์ +66
อำนาจเจริญ +66
ส่วนท้าย
กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ +66 2849 4501 - 28 เบอร์โทรสาร +66 2849 4510
เว็บไซต์ : http://www.orsa.mahidol.ac.th